I over en måned har det pågått utbedringsarbeider langs Rv 70 i Oppdal. Et arbeid som utføres av Svevia Norge AS, som har driftskontrakten med Statens vegvesen, med innleide maskiner og folk fra Oppdal Maskinkompani AS.

Ifølge overingeniør Magne Uvsløkk i Statens vegvesen vil arbeidene fortsette fram mot vinteren.

Fokus på sideterreng

– Det er mye ujevnheter og mange feller langs vegen som vi ønsker å fjerne, forteller Uvsløkk til Opdalingen.

–Mye av jobben går ut på å fjerne store steiner og fjellutspring i sideterrenget, og som kan være en fare ved utforkjøringer.

Han forteller at vegvesenet har et spesielt fokus på sideterreng lang vegene, og at det ble utført en tilsvarende jobb i Drivdalen for noen år siden.

–Vi må ta bit for bit og prioritere de områdene som vi anser som farligst, sier Uvsløkk.

Han forteller at det er flere farlige punkt mellom Festa og Sliper som nå utbedres.

Siktforhold og stoppested for buss

– Samtidig jobber vi med å utbedre siktforholdene ved en del av avkjørslene til riksvegen.

–Mye av massene vi tar ut bruker vi til å støtte opp vegen på yttersiden, forteller Uvsløkk.

Han forteller at det samtidig vil bli forbedring av grøfter og drensforhold på de strekningene som nå utbedres.

Det antydes at det også vil bli utført oppgradering av enkelte av- og påstigningsplasser for buss, noe som er et ønske fra dem som kjører skolebuss langs riksvegen.

Når Opdalingen besøker anlegget er mannskaper med borerigg og flere gravemaskiner fra Oppdal Maskinkompani i gang med å fjerne nærliggende fjell og utbedre avkjørselen til Eggavegen, nedenfor Munkvoll.