OPPDAL: Klokken tolv i dag blir Nasjonal transportplan lagt frem.

Der bevilges 170 millioner kroner til fullfinansiering av prosjektet E6 gjennom Oppdal sentrum.

– Så nære en realisering har vi aldri før vært, sier Ola Røtvei til Opdalingen.

Det er strekningen Vindalsliene– Korporalsbru, og E6 gjennom Oppdal sentrum som nå bare venter på første spadetak. Samtidig åpnes det opp for egenfinansiering, som gir større fleksibilitet i veiutbyggingen.

– Dette gir oss muligheten til å komme videre med sentrumsutviklingen, sier ordfører Ola Røtvei til Radio E6.

– Ingen skal være trygg på at prosjektene er sikret før de er inne i statsbudsjettet, presiserte ordfører Ola Røtvei i Oppdal i fjor høst.

Nå fremhever han at alle prosjekter som er med i den første fire-årsperioden er temmlig sikre.

Samferdselsutvalget for Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal består av ordførerne Ola Røtvei, Bjørn Rogstad og Erling Lenvik.

Tidligere ordfører i Rennebu, Trond Jære, er ansatt i en tredve prosent stilling som rådgiver for samarbeidsutvalget. Han skal fronte saken også sentralt.

OPDALINGEN FØLGER SAKEN.

LES OPDALINGEN LØRDAG: -Som himmelrik på jord. Det sier beboerne som nå blir kvitt E6 utenfor stuedøra.