RENNEBU: Det var Senterpartiet Knut Ingolf Dragset som kom med denne oppfordringen da kommunestyret torsdag kveld behandlet en rapport fra Revisjon Fjell IKS. Selskapet har gjennomført en såkalt forvaltningsrevisjon som var bestilt av kontrollutvalget i Rennebu kommune.

Rådmann Arve Withbro innledet debatten om tiltaksarbeidet med å orientere om de forskjellige personers og utvalgs roller i tiltaksarbeidet. Det er rådmannen og ordføreren som er de som først og fremst har den direkte kontakten med etablerere som kontakter kommunen.

– Jeg er litt i tvil om alt er såre vel med den måten vi har organisert arbeidet på, sa Withbro.

Som en mer humoristisk betraktning av sin egen og ordførerens rolle la han til at «det er utrolig hva folk tror at vi kan.»

Han presiserte at de to først opptrer som formidlere i forhold til hvor det er faglig og økonomisk hjelp å få.

– Ut fra rapporten kan det synes som at det er vanskelig å få til den aktive rollen i tiltaksarbeidet, den som går ut på å lete etter nye bedrifter og næringer, og stimulere eksisterende bedrifter til å ekspandere. Jeg tror at det er nettopp på dette feltet en kan skille mellom dyktige og mindre dyktige kommuner, sa Knut Ingolf Dragset.

KrFs Per Arild Torsen pekte på det han mener er et særtrekk ved folk i Rennebu:

– Det er noe traust ved folket her. Kanskje er det det som gjør at de er litt redde for å satse.

Martin Bøe (V) brukte et bilde som kanskje kunne passe på situasjonen i Rennebu:

– De er mange kaller som er blitt kjerringløs på grunn av at de bare har sittet og ventet på ei.

Les mer om kommunestyremøtet i Rennebu i Opdalingen tirsdag.