OPPDAL: Det vil bli bygd fiskesperre i Snøvasmelan. Det er konklusjonen fra fagmøtet som nylig ble holdt i Oppdal. Driva er i dag bare en skygge av seg selv, og bare drastiske tiltak kan hjelpe Driva tilbake til gammel storhet. Før lakseparasitten gyrodsctylus salaris kom til Driva midt på 70-tallet, var elva ei av landets aller beste lakseelver. Nå må man langt ned på den årlige fangststatistikken for å finne Driva. Laksen er nesten borte og sjøørreten har det heller ikke så bra.

– Skal Driva i det hele tatt reddes som fiskeelv, må vi gå drastisk til verks. Ei fiskesperre er et slikt tiltak, og jeg forstår diskusjonene omkring ei slik sperre. Men pr. i dag har vi få andre muligheter, og etter fagfolkenes mening er ei fiskesperre den klart beste av de foreliggende mulighetene, sier seksjonsleder Trond Haukebø hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Entydig konklusjon

Sist torsdag møttes omkring 25 fagfolk, grunneierrepresentanter og fiskeinteressenter i Oppdal for å diskutere og planlegge ei fiskesperre i Driva.

– Konklusjonen var entydig. Det er en nasjonal målsetting å fjerne lakseparasitten fra elva. Ei fiskesperre er nødvendig for å nå målet og den skal bygges i Snøvasmelan. På møtet la vi fram flere alternativer for hvor fiskesperra kan bygges, men verken Gammelbruhølen, Musgjerd eller Gråura vil ha samme effekt som ei sperre i Snøvasmelan, sier Trond Haukebø. Det er han som skal lede byggeprosjektet.

Flere tiltak

Enkelte har tatt til orde for å gjennomføre andre tiltak før ei eventuell fiskesperre, men Trond Haukebø synes det blir mest som å velge mellom pest og kolera. Selvfølgelig må det settes inn tiltak mot lakselus, rømt oppdrettslaks, hybridiseringer, vassdragsreguleringer og generell vannforurensninger. Bygging av ei fiskesperre utelukker ikke slike tiltak.

Ei fiskesperre i Snøvasmelan vil tidligst bli bygd neste år. Ennå kjenner ingen de nøyaktige kostnadene, men en rapport for noen år siden antydet kostnader på flere titalls millioner kroner.

Nasjonal betydning

Dette er en sak av stor nasjonal betydning. Lokale interesser må finne seg i å komme i andre rekke.

– Jeg har registrert at noen mener laksen i Driva er i ferd med å bli immun mot lakseparasitten. Men det er nok helst en ønskedrøm. Skal laksen reddes, må det skje nå, sier Trond Haukebø skråsikkert.

Driva og Litjdalselva var de to første elvene som ble smittet av lakseparasitten i Norge. Trond Haukebø tviler på om det lenger er ekte Drivalaks i elva. I dag må den ekte Drivalaksen hentes fra genbanken.

Sjøørreten

I løpet av året vil forskningsinnsatsen bli intensivert i elva. Trond Haukebø sier at mye av denne innsatsen vil bli rettet mot sjøørreten. I dag vet ingen om sjøørreten i de nedre deler av elva er genetisk den samme som ørreten i de øvre deler av elva. Han forsikrer at sjøørreten vil bli tatt godt vare på før fiskesperra er på plass.