Tirsdag 3. oktober skal formannskapene i Rennebu og Oppdal ha felles møte i lokalene til TrønderEnergi Kraft på Berkåk. Opdalingen har tidligere skrevet om det planlagte møtet.

Nå er programmet for møtet spikret og viser hva politikerne på tvers av kommunegrensene skal diskutere.

I tillegg tl formannskapene skal konstituert rådmann Lill Hemingsen Bøe, rådmann Dagfinn Skjølsvold, Nasjonalparken Næringshage og seniorrådgiver Anna Ceselie Brustad Moe i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) være til stede på møtet.

Formannskapsmøte starter med at Rennebu-ordfører Ola Øie skal ha en orientering om regionrådet Trøndelag Sør, der han selv sitter som nestleder.

Videre skal rådmennene i både Oppdal og Rennebu ha en gjennomgang av felles forvaltningsoppgaver og tjenesteyting i kommunene. Her vil de se på samarbeidsområder og samarbeidsformer. Et annet spørsmål som vil bli stilt er om kommunene har behov for å se på nye områder?

Etter en liten pause skal formannskapene se på felles utviklingsoppgaver. Her vil Tina Selbæk og Jan Bredeveien fra næringshagen ta en gjennomgang. Hva er utfordringene og hvilke muligheter har man?

Etter lunsj skal Anna Ceselie Brustad Moe fra NHO ha en gjennomgang av indikatorene for Kommune-NM. Hvordan har resultatet slått ut for Rennebu og Oppdal og hva kan forbedres?

Til slutt vil Ola T. Lånke ha en oppsummering av møtet.