Rennebu Arbeiderparti var vertskap da fylkesordfører Tore O. Sandvik og stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen besøkte kommunen på mandag.

Sandvik mener samlingen av Trøndelag til ett rike, er en riktig vei å gå, og at et større fylke gir bedre gjennomslagskraft også for de ulike regionene.

– Det var kjempeoppslutning i Sør-Trøndelag om å samle Trøndelag, og jeg mener det både er bra og veldig lurt å organisere seg sammen for å kunne løse felles utfordringer. Det kan bli litt mer krevende å gjøre seg synlig, så vi skal bli enda mer dyktig til å synliggjøre oss i forhold til makta når vi nå blir større. Trøndelag er i hvert fall mye mer enn Trondheim og Steinkjer, sier han.

Fylkesordføreren mener de ulike regionene har mye til felles, uansett om de er kystnære eller lokalisert i innlandet.

– Utfordringene og mulighetene vi finner i Rennebu og Oppdal finner vi også i andre deler av Trøndelag. Det er derfor lurt å alliere seg, og jeg ser jo at fellesskapet i sør med Rennebu og Oppdal har mye til felles, blant annet innen hytteutbygging og reiseliv, sier han.

– Meningsløst å utsette utbygging av E6

Skulle Arbeiderpartiet komme i regjering etter valget, ser ikke Sandvik for seg at de vil gjøre så mye endringer i forhold til prosessen med utbyggingen av ny E6, noe som jo er en annen høyaktuell sak i vår region. Han er imidlertid nærmest oppgitt over standarden på stamveien, og lover at partiet vil pushe på om de kommer i regjeringsposisjon etter valget.

– Det er utrolig dårlig standard på E6 og det er helt meningsløst at utbyggingen av denne strekningen utsettes. Vi snakker faktisk om hovedferdselsåren, og vi i Arbeiderpartiet skal gjøre vårt for å presse på slik at E6 skal bli ferdig så tidlig som mulig. Nye Veier gjør mye bra, men det er helt feil at det er de som bestemmer prioriteringene av utbyggingene. Dette er det politikerne som skal bestemme, slår han fast.

Skolebesøk

Delegasjonen fra Arbeiderpartiet brukte mye av tiden i Rennebu til å besøke Rennebu barne- og ungdomsskole. Her fikk de en grundig innføring i hvordan rektor Gerd Staverløkk ønsker å organisere skolehverdagen for lærere og elever.

– Vi må ivareta entreprenørskapet og ta med fagene ut, men også ta den aktive undervisningen inn i klasserommet. Vi må se helheten og tilrettelegge slik at alle opplever utfordringer og mestring. For meg er det viktig at alle fagene vurderes og er like viktige, noe som også gjelder praktiske fag. Når de begynner på skolen, vet vi ikke hvem som er den neste artisten eller den neste professoren, sier hun, noe som får fylkesordføreren til å nikke.

– Vi ønsker oss ingeniører som også har tatt i et skrujern, sier han.

Rektoren etterlyser fokuset på pedagogen og ikke bare fagpersonen.

– Jeg er spent på hvordan den nye lærerutdanningen slår ut. Vi må gjøre folk nysgjerrige slik at de vil lære enda mer, og det skal utarbeides nye fagplaner som jeg personlig tror blir veldig bra. Det er ikke bare selve faget, men personen og pedagogikken som betyr noe, sier rektor Gerd Staverløkk.

Elevaktig skole

Staverløkk synes det har blitt og fortsatt gjøres utrolig mye bra i Rennebuskolen, et arbeid hun vil bidra til å bygge videre på.

– Fokuset må være en elevaktig skole, en skole der elevene er aktive i undervisningen i alle fag. Det handler alltid om hvordan vi skal bli bedre i fellesskap, og hvordan vi skal løfte i flokk, sier hun.

Hun sier også at mandagens besøk fra fylkesordfører og storting var kjærkomment.

– Da fikk vi presentere det jeg brenner for, og jeg synes det er innmari greit å få anledning til å fremsnakke det som er positivt. Dette er ikke bare ord, men noe jeg oppriktig mener, sier Gerd Staverløkk.

Marit Bjerkås og Narinder Singh fra Rennebu Arbeiderparti var med på mandagens skolebesøk, og Bjerkås kan fortelle om gjester som likte det de fikk høre fra den nye Rennebuskolen.

– De ble skikkelig imponert, ja de lot seg rett og slett begeistre, sier hun.

Rektor Gerd Staverløkk (t.v), stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen, Marit Bjerkås og Narinder Singh fra Rennebu Arbeiderparti og fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: Jan Inge Flå