Allerede første året med SMS-varsling av vannmåleravlesing har 74 prosent av abonnentene i Oppdal kommune benyttet seg av løsningen.

–Det er vi kjempefornøyd med, og er nok høyere enn det vi hadde turt å håpe på, forteller enhetsleder for tekniske tjenester Thorleif Jacobsen.

–Vi måtte sende ut et par purringer på SMS, og de få vi da manglet fikk stipulert vannforbruk, forteller Turid Mogstad Bakk ved tekniske tjenester.

–Vi har hatt en utfordring med borettslag og bedrifter, men målet er at alt skal bli levert digitalt.

Jacobsen forteller at kommunen har en strategiplan for digitalisering, der det allerede er blitt gjort mye innenfor de tekniske tjenestene.

–Vannmåleravlesing via SMS er bare en av flere ting, forteller Mogstad Bakk, og viser til "Min side" på kommunens nettside, som inneholder det meste av offentlig informasjon om den enkeltes eiendom.

–I tillegg har vi en varslingsmodul der vi kan benytte SMS for å varsle beboere innenfor bestemte geografiske områder.

Hun forteller at det kan være alt fra vannavstenging, forsinket henting av avfall, vegstenging og andre forhold som berører eiendommen.