Det er ikke mye fiksfakseri og avansert grafikk på det nye nettsted Rennebu kommune har valgt å presentere. For mange brukere som ikke akkurat har bredbåndtilknytning til Internett, er det da også like greit at det ikke finnes mye tung informasjon som gjør det til endeløs tidtrøyte bare å laste ned sidene.

Fra startsiden finnes det linker til barnhager, skoler, kultur og fritid, bibliotek, helse og sosial og alle de andre av kommunens virksomhetsområder. Under oversikten over Tjenester fra A-Å finnes mer detaljerte opplysninger, slik som hentetider for avfall, ledige boligtomter eller regler og forskrifter på områder der publikum ofte kan ha behov for å vite. Fra startsiden kan en også klikke seg inn på kommunens postjournal for å se oversikten over innkommende utgående post, og til saklistene for de politiske organene.

- Dette er et viktig steg framover for Rennebu kommune, sa rådmann Arve Withbro da han foretok den offisielle åpningen av nettstedet i nærvær av representanter for de forskjellige enhetene og andre av kommunens samarbeidspartnere. - Vi ønsker å markere dette fordi det er en milepæl for kommunen. Jeg føler at vi ved en markering også forplikter oss i forhold til de neste faser av utviklingen av nettstedet, sa Withbro videre. Han ga uttrykk for håp om at kommunens Internettsider skal gjøre den grå hverdag enklere, blant annet for pressen og andre som ønsker å følge med.