OPPDAL/RENNEBU: Arbeidsledigheten har gått ned med 11 prosent i Oppdal i januar i år i forhold til samme tid i fjor. I dag er 87 personer arbeidsledige i kommunen. Men med et snitt på 2,7 prosent, ligger kommunen fremdeles godt under landsgjennomsnittet på 3,3 prosent.

Tøff måned

– Januar er som regel den tøffeste måneden. Januar i fjor var jo midt i finanskrisa, sier Hans Bøe hos NAV Oppdal og Rennebu.

– Hvis du ser på desember, så er det et hopp fra 58 helt ledige ved utgangen av måneden. Det er normalt ved et årsskifte, men samtidig ser det bedre ut enn på samme tid i fjor. Da virket det en periode som om alt hadde stoppet opp; med nedbemanning både i industrien og slakteribedriftene.

Bøe forklarer svingningene med at mange av arbeidsplassene i kommunen er sesongavhengige, samt at nedleggelsen av slakteriene virker inn på statistikken. Dog mindre enn man kunne forvente.

– Selv om arbeidsledigheten er litt høyere enn snittet vårt fra i fjor, er den overraskende lav. Og vi ligger godt an i forhold til landsgjennomsnittet, sier Bøe.

Flere i fylket

I Rennebu er antallet arbeidsledige gått opp med 17 prosent i samme periode. I dag er det 27 ledige i kommunen - noe som utgjør en arbeidsledighet på to prosent.

For hele fylket øker arbeidsledigheten mer enn forventet - og gjør et kraftig hopp fra desember. Ved utgangen av januar er det i alt 5 380 helt arbeidsledige i Sør-Trøndelag. Dette utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Økningen fra januar i fjor er på 17 prosent.

Selv om økningen i ledighet er moderat i forhold til samme måned i fjor, viser tallene et kraftig hopp fra desember.

– Dette er noe høyere enn vi forventet i vår årlige prognose. Økningen fra forrige måned er på 27 prosent. Noe av økningen skyldes sesongmessig svingning, men det er klart at den positive tendensen vi så i arbeidsmarkedet ut over høsten ikke har holdt seg inn i 2010, står det i en pressemelding fra NAV.

Som en følge av den langvarige konjunkturnedgangen øker antallet langtidsledige kraftig. Ved utgangen av januar er det i alt 1 106 personer som har vært ledig i mer enn et halvt år. Dette utgjør 21 prosent av alle helt ledige arbeidssøkere.

– Vi arbeider systematisk for å utnytte arbeidsmarkedstiltakene best mulig for å motvirke utstøting fra arbeidslivet. Tiltakene er prioritert mot innvandrere, ungdom og langtidsledige sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag. Over 60 prosent av tiltakene er rettet mot disse gruppene.

Færre stillinger

Mens ledigheten går ned i syv av fylkets kommuner, er det imidlertid en betydelig økning i en del andre kommuner. Den største nedgangen finner vi blant annet i Hemne, Agdenes, Oppdal og Midtre Gauldal. I en del Fosen-kommuner øker ledigheten. I Rissa er ledigheten nå på 5,1 prosent. Det er også ledighetsøkning i Røros, Holtålen og en del kommuner rundt Trondheim.

Det blir også færre stillinger å søke på.

I januar ble det registrert 1 170 nye stillinger i fylket. Dette er en nedgang på 17 prosent fra januar i fjor. Dette følger opp den trenden vi så i fjor høst med en avtagende stillingstilgang for alle yrkesgrupper. Nedgangen er spesielt stor innen industriyrker og dette kan tyde på at nedgangskonjunkturen vil fortsette en god stund. Økningen i yrker følger stort sett trenden, men det er en relativt stor økning innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker samt akademiske yrker.