LIABAKKENE: Hun ble fraktet til St. Olavs Hospital i Trondheim med legehelikopter. Den kvinnelige sjåføren var på vei opp Liabakkene fra Stamnan til Nerskogen. Plutselig fikk hun sleng på bilen og frontkolliderte med brøytebilen som var på veg ned bakkene. Hun ble sittende fastklemt i bilvraket. Da hun omsider ble frigjort fra vraket, ble hun fraktet med legehelikopter til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Lensmannen i Rennebu har fått opplyst fra lege om at det etter omstendighetene ser ut til å ha gått bra med kvinnen.

Det var godt snøføre på vegen da kollisjonen skjedde.