Svært kritiske til manglende informasjon om aktivitetspark