Av 50 mil med fylkesveier er det penger til å asfaltere 1400 meter

foto