FAGERHAUG: Men heldigvis var det bare en øvelse. Luftfartsmyndighetene krever at Fagerhaug og andre flyplasser i samme kategori har en årlig redningsøvelse.

Politi, ambulanse, brannvesen, sivilforsvar og frivillige rykket ut i all hast. Utenfor rullebanen brant det stygt i et fly som hadde styrtet. Rundt de brennende flyrestene lå døde og skadde personer.

– Kravet fra Luftfartsmyndighetene er at vi holder en slik øvelse minst en gang i året. Dette for å teste beredskapen og forberede oss på å kunne håndtere slike ekstrem situasjoner. Jeg er fornøyd med avviklingen, sier Odd Nyberg, leder i Midt-Norsk Luftsportssenter.