Kjell Ivar Knutsen

OPPDAL: Norlandia innrømmer at de har tapt penger på Sletvold Hotell og Appartement og at anlegget er nedslitt. Nå ønsker Norlandia å renovere og selge de 44 hotellrommene bit for bit som leiligheter. Et slikt salg vil med dagens priser gi Norlandia omkring 30 millioner kroner i inntekter.

I går behandlet Bygningsrådet i Oppdal søknaden om å dele opp hotellet og selge rommene som leiligheter. Bygningsrådet hadde få anmerkninger til søknaden og ga grønt lys for salg. Det eneste politikerne krever er hvis det velges en borettslagsløsning må det dokumenteres at leilighetene leies ut når eiere ikke selv bruker dem.

Sletvold ble bygd i 1992 og anlegget trenger sårt en oppgradering. Norlandia har allerede inngått avtale om både finansiering av oppgraderingen og eiendomsmegler om å stå for salget. Arkitekt er kontaktet for å stå for opparbeidelse av utearealet.