Oppdal Spekemat har deltatt i kjøttbransjens NM, og vant der både gull og ikke minst heder. KJELL IVAR KNUTSEN

Selvfølgelig har Oppdal Spekemat vært trygg på sine produkter, men likevel er det for produksjonsleder Bjørn Engen, assisterende produksjonsleder Kåre Bakk og de andre ansatte moro å få det svar på hvitt at de produserer urøkt pæreskinke og flere andre spekevarer av aller beste kvalitet.

Bjørn Engen og Kåre Bakk visste på forhånd at de produserte pæreskinke og andre spekevarer av utsøkt kvalitet. Det beviste Norsk Spekemat både i 1998 og 2000, begge ganger mottok bedriften medaljer i kjøttbransjens NM.

– Men det er likevel moro å få det svart på hvitt fra NM-dommerne. For vår urøkte pærepølse mottok vi gullmedalje og det ble bronse til vår stabburspølse og fårepølse. I klassen for spekemat deltok ca. femti produkter fra så godt som alle norske produsenter. Medaljene er en håndfast anerkjennelse på at vi produserer varer av høyeste kvalitet, sier de to.

For sin urøkte pærepølse oppnådde Norsk Spekemat 39,5 poeng av 40 oppnåelige. I klassen ble det delt ut tre gullmedaler, alle til produkter som oppnådde minst 39 poeng.

Daglig leder Harald Halmøy forteller at kjøttbransjen arrangere sitt NM annethvert år. Årets NM er det 14 i rekken. Det er Opplysningsrådet for kjøtt og Kjøttbransjens landsforbund som står for det arrangementstekniske. Alle landets produsenter blir oppfordret til å delta med ett eller flere av sine produkter. Disse blir nøye vurdert av et dommerpanel på ni personer. Dommerne vurderer smak, konsistens, lukt, farge og utseende.

– Norske kjøttvarere har gjennomgående høy kvalitet. En slik NM-konkurranse gjør at vi skjerper oss og bestreber oss på å produsere stadig bedre kjøttvarer, sier Harald Halmøy.