Daglig leder i Oppdal maskinkompani, Kjetil Ween, er ikke så bekymret for om han får betalt for jobben han og de ansatte har gjort. Han er mer bekymret for at det skal ta lang tid før han får oppgjøret.

- Det var lensmannen som engasjerte oss til å gjøre jobben, og jeg regner med at vi skal få oppgjør, men det at det tar tid før pengene kommer skaper store problemer for oss, sier Ween.

Oppdal maskinkompani har hatt en del utlegg i forbindelse med arbeidet.

- Vi har betalt ut lønninger og dieselutgifter. Vi får problemer med likviditeten, og våre kreditorer er på oss for å få det vi skylder dem, sier Ween.

Haster

Det haster med å få pengene.

- Pengene må komme så fort som mulig. Egentlig skulle vi hatt dem rett etter flommen for å unngå problemer, slår Ween fast.

Maskinkompaniet måtte utsette andre oppdrag under flommen.

- De vi jobbet for var ikke så glade for at arbeidet ble utsatt, men de viste forståelse for at vi måtte sette inn ressursene våre på hastetiltak i forbindelse med flommen, sier Ween.

Noen må ta ansvar

Han mener at noen burde ta ansvar for regningen.

- Det er klart vi blir bekymret når vi får brev fra NVE der de fraskriver seg ansvaret. Men noen må betale for arbeidet vi og andre entreprenører i Oppdal har gjort. Jeg mener vi burde få oppgjøret med en gang og så får en finne ut hvor regningen skal etterpå, sier Ween.

Han har forhåpninger til at det skal bli en løsning på den vanskelige situasjonen selskapet har kommet opp i når NVE kommer til Oppdal for å ha møte med de berørte parter fredag.

- En må klare å komme til enighet om hvem som har ansvaret for å betale regningene, sier Ween.