Det er ikke mye lyst og leven med temaet denne lørdagen, men det er like fullt en del av fagfeltet sexologi.

Overgrep og misbruk av barn og unge er noe som møter oss både i aviser og andre medier altfor ofte.

Dette er aktualisert i disse dager da vi via mediene får innblikk i en rettssak fra en overgrepssak som er så grusom at vi knapt kan tro det vi ser og hører. Voksne mennesker som forbryter seg på aller verste mot barn helt ned til spedbarnsstadiet.

Vi voksne blir både opprørte, sinte og redde når vi leser og hører om disse sakene og mange får sikkert tanker om hva som burde vederfares disse som gjør slikt. Så hva med barna?

Det er sikkert barn som snapper opp dette enten ved å høre voksne prate om det, eller får det med seg via mediene. Hvordan kan vi snakke med barna våre om dette temaet på en slik måte at de ikke blir engstelige, men trygger dem samtidig som vi ikke legger skjul på at ikke alle voksne er like snille.

Jeg tenker at det er viktig å svare på de spørsmålene barna har og tilpasse informasjonen til den alderen barnet er i.

Med barn under fire år kan en godt snakke om at de bestemmer over egen kropp. Det er de som skal bestemme om de vil gi eller få en klem eller bli tatt på av andre. Her er det da viktig å vise dette også i praksis.

En toåring som ikke ønsker å gå hele runden og klemme alle tanter, onkler og besteforeldre etter et familieselskap, må oppleve at det er greit. Barn har rett til å si ja og nei.

Forklar at det er forskjell på god og dårlig berøring. Den gode er ønsket og behagelig og den dårlige er ubehagelig og ekkel.

Fortell barna at det kan finnes hyggelige voksne som prøver å lure barn til å ta på sin egen tiss eller den voksne sin. Dette er ikke greit og barnet må fortelle det til en annen voksen det stoler på. Dette er ikke sladring!

Snakk også gjerne om hvilke voksne det kan være greit å snakke med hvis de ikke får ha kroppen sin i fred.

Når barn er mellom fire og seks år kan en gjerne forberede dem litt på at kroppen deres, etter som de blir eldre, kommer til å forandre seg, bli mer voksen.

Snakk gjerne om kjærlighet og forelskelse, hvordan barn blir til og hvordan de fødes. Si til barna at det kan føles godt å ta på egne kjønnsorgan, at det er helt vanlig, men at det er noe vi som oftest gjør når vi er for oss selv.

Forklar at seksuelt misbruk er når noen tar barnet på tissen uten at de vil det selv, eller spør om de kan ta på deres. Si at dette gjelder også om det er en voksen eller ungdom de kjenner fra før.

Det er ikke greit at voksne har sex med barn. Fortell at de må si fra til en voksen de stoler på hvis en person de ikke kjenner prøver å lokke barnet med seg.

Vi må gjerne snakke med dem om hvilke voksne de kan snakke med. Det er veldig viktig å få fram at slikt misbruk aldri er barnet sin skyld.

Grunnen til at jeg mener det er klokt og nødvendig å snakke så direkte med barn om dette, er at vi vet fra undersøkelser at barn ofte tier med overgrepserfaringer.

Begrunnelsene for å tie er for eksempel at de forventer å få skylden og bli anklaget sjøl eller de forventer ikke å bli trodd.

Skam og skyldfølelse er også oppgitt som grunn til å tie, redsel for overgriperen eller å ville beskytte overgriperen fra straff er andre grunner. Noen svarer at de tidde fordi de ikke hadde noen å fortelle det til.

Ved å snakke med barn om dette gir vi dem en kunnskap og setter ord på at barn ikke skal bli utsatt for seksuelle krenkelser og overgrep og kanskje for de som har opplevd overgrep, mot til å fortelle.

Ellinor Larsdotter Svisdal, helsesøster og sexolog

Spørsmål eller kommentarer? Send en epost direkte til Ellinor på sexologi@oppdal.com eller bruk kommentarfeltet under artikkelen.