Oppdal: I en presseuttalelse sendt ut fra Oppdal Venstre søndag kveld redgjør partiets leder Gerd-Mette Drabløs for hvorfor de vil ha St. Olavs Hospital i Trondheim og ikke Orkdal sykehus som lokalsykehus. Dette som et innlegg i debatten rundt nedleggelsen av akutt-mottaket ved Ordal sykehus.

Det er blitt kjent at nedlegging av akuttmottaket ved Orkdal Sjukehus er lansert. I den forbindelse vil vi minne om hva Oppdal Venstre har som et av sine hovedpunkt i programmet for inneværende valgperiode: «Vi ønsker St. Olavs Hospital  i Trondheim som Oppdal sitt lokalsykehus.»

Det er flere grunner til at Oppdal Venstre ønsker St. Olavs i Trondheim som lokalsykehus.

1. For Oppdal er det kommunikasjonsmessig mye enklere å forholde seg til Trondheim enn Orkdal. Pasienter med behov for akutt behandling blir sjølsagt frakta med ambulanse, drosje eller luftambulanse. Men ved besøk er det mye enklere å reise til Trondheim. Enten med NSB eller buss (sjøl om AtB nå har fjerna direktebusser.) Mulighetene for offentlig kommunikasjon Oppdal-Orkdal er fraværende. Med storstilt utbygging av E6 i kommende år, blir tidsaspektet mellom Orkdal og Trondheim i favør av Trondheim vesentlig forbedra også.

2. Altfor ofte opplever vi at pasienter fra Oppdal først blir frakta til lokalsykehuset i Orkdal for deretter å bli sendt videre til Trondheim for korrekt diagnostisering. Dette betyr forsinkelse og kanskje forverring av pasientens tilstand.

3. St. Olavs Hospital er et nytt og tidsmessig sjukehus og har følgelig nytt utstyr og topp medisinsk kompetanse som gjør det tryggere med tanke på hurtig og korrekt diagnostisering og behandling.

Uansett utfall av diskusjonen omkring akuttmottaket ved Orkdal Sjukehus, ber Oppdal Venstre om at St. Olavs Hospital hurtigst blir akuttmottak/lokalsykehus for innbyggerne i Oppdal kommune.

Vi har all mulig forståelse for de kommunene som ønsker å beholde akutten ved Orkdal sjukehus. Det er kommuner som ligger naturlig til kommunikasjonsmessig i forhold til sjukehuset. Det gjør ikke Oppdal, skriver Oppdal Venstre i sin pressemelding.