RENNEBU: Allerede i høst fikk Rennebu kommune signaler fra Rennebu bygdearrangement om at de skulle legge ned driften av turistkontoret.

I 15 år er det Rennebu bygdearrangement som har hatt driftsansvar for turistkontoret. Og i følge en pressemelding fra styret har driften hele tiden gått med underskudd.

En million

Styreleder Kjell Auke forteller at de i flere har jobbet for å bedre resultatet. De har også forsøkt å få overført driften til noen andre. Rennebu turistkontor er tilført rundt en million kroner i driftsstøtte de siste 10 årene fra Rennebu bygdearrangement.

– Vi er et aksjeselskap og kan ikke tape penger i så mange år. Så vi hadde ikke noe valg, sier Auke.

Under behandlingen av kommunebudsjettet for 2011 vedtok kommunestyret å redusere støtten til turistkontoret med 125.000 kroner til 45.000 kroner. Ordfører Bjørn Rogstad sier at dette er en direkte konsekvens av nedleggingsplanene.

Blir ikke kommunalt

– Vi har bevilget penger til tre måneders drift, sier Rogstad. I en budsjettkommentar ble det også vedtatt å ta en gjennomgang av turistkontorets oppgaver, men å gjøre det kommunalt er ikke aktuelt.

– Det har ikke vært et tema engang. Antall besøkende har gått ned. Selv om de er greit besøkt om sommeren er hverdagen og vinteren lang, forklarer ordføreren som mener at Rennebu blir uten turistkontor fra 1. mars.

– Ja, det er min vurdering.

Styreleder Auke forklarer at kommunestyrets vedtak om begrenset støtte ikke hadde innvirkning på styrets vedtak om å legge ned driften.

– Det vedtaket hadde kommet uansett, slår han fast.

– Trenger Rennebu et turistkontor?

– Det er et godt spørsmål. Et turistkontor på helårsbasis blir nok vanskelig å få til, mener styrelederen.

– Beklagelig og trist

Mona Schjølset er eneste ansatt ved turistkontoret og har jobbet der i rundt 15 år. Fra 1. mars står hun dermed uten jobb. Hun forstår avgjørelsen ut i fra økonomiske hensyn, men syns det er synd at driften avvikles.

– Det er veldig beklagelig og trist at vi ikke får fortsette. Etter min mening er det absolutt plass for et turistkontor i Rennebu. Vi hadde litt andre framtidsutsikter enn det her da vi flyttet til torget, sier Schjølset.

I følge Schjølset er besøkstallene ganske stabile, men problemet er at de ikke tjener så mye på folk som kommer innom og henter en brosjyre. Hun mener at en løsning kan være å få tilbake til løsningen med et bygdekontor.

– Rennebu trenger et kontor som vi har her per i dag, men om det skal hete turistkontor er jeg ikke sikker på. Før brukte vi navnet bygdekontor. Det kan vi kanskje gå tilbake til, forklarer Schjølset som håper at noen i reiselivsnæringa i Rennebu kan ta over driften av kontoret.