Lag og foreninger i Oppdal har søkt om korona-hjelp