- Næringshagen får mange henvendelser fra næringslivet