- Næringshagen får mange henvendelser fra næringslivet

foto