OPPDAL: – Vi har arealet, og jeg ser ikke bort ifra at kommunen kan være med inn på eiersiden, sier Røtvei, og understreker at det er viktig at næringen er med i prosessen. Han tok kontakt med rådmannen etter å ha øst ut av seg den verste frustrasjonen, og arbeidet er allerede igangsatt.

Han forventer at bøndene i Oppdal vil stille seg positive.

– Uten sau og småfe blir det intet slakteri.

Strategisk nedlegging

– Jeg er mildt sagt overrasket over måten det har vært gått frem på i denne saken, sier ordføreren.

SI DIN MENING: BØR DET BYGGES NYTT UAVHENGIG SLAKTERI I OPPDAL?

– Det er sannsynligvis en strategisk måte å gjøre dette på, for man hindrer jo lekkasje fra et slakteri til det andre. Men på denne måten rammes vi dobbelt, og det gjør meg enda mer forbannet.

– Uholdbart

Han hadde også forventet at kommunen ville bli informert på en annen måte enn å få vite det gjennom media.

– Dette er uholdbart. Det er selvfølgelig tragisk for de ansatte, og det rammer hele oppdalsamfunnet.

Det er næringen i landets største sauekommune som rammes verst. Og dyra, som må fraktes gjennom Trondheim.

– Dette er som Åge Hovengen har sagt: Dekk og dieselpolitikk.