OPPDAL: Dordi Nygård, styremedlem i Fagforbundet i Oppdal og med som arrangør av aktivitetsuka, er ikke i tvil om at førstehjelp er et viktig tema også rundt omkring på arbeidsplassene. Derfor var Torgeir Bjørgum i Oppdal Ambulansetjeneste engasjert som instruktør på det fire timer lange kveldskurset som ble arrangert i OMM. Han hadde med seg flere viktige budskap til kursdeltakerne. Mye dreide seg om hjerte-lungeredning, og om hvor viktig førsteinnsatsen er når det kan stå om liv. Derfor ble det snakket en del om symptomer på akutte hjertesykdommer. – Uansett hva vi får gjort og hva vi kan, så er likevel varsling det som er aller viktigst, enten det dreier seg om ulykker eller sykdom, sier Bjørgum. Han presiserer hvor viktig det er at også lag og organisasjoner tar tak i tema som dette, og setter førstehjelp på dagsorden. Slik sett kunne Dordi Nygård ha tenkt seg at oppslutningen om kurset hadde vært noe bedre. Rundt 20 av bortimot 400 medlemmer, utgjør ikke mer enn fem prosent av medlemsmassen i Oppdal. Hun er sikker på at langt flere ville hatt både godt av og interesse av et kurs som dette.