OPPDAL: De er også kjent fra rockegruppa Hussto, og derfor var det midt i blinken for dem å være «hjelpelærere» ved kultur- og musikkskolen. De er godt fornøyd med utplasseringsuken, Johan Grødal, Jørn Hoel og Jorg Aalbu.

«Hjelpelærere»

De ba om å bli utplasser i kulturhuset, og når de fikk ønsket sitt oppfylt, var det bare rett og rimelig å gjøre en best mulig jobb som gjenytelse.

– Vi har vært med som hjelpelærere ved kultur- og musikkskolen. Vi spiller i rockegruppa Hussto, og kan vel sies å være godt over middels musikkinteressert. For oss var jobben som hjelpelærere interessant, sier Jorg Aalbu.

Fylkesmønstringa

Også den neste jobben, som bestod i å forberede fylkesmønstringa i UKM, var en god oppgave for de tre. Da de selv skal delta i fylkesmønstringa med Hussto, var det moro å jobbe med tilretteleggingen.

– Det er mye som skal på plass.

Som deltakere ser vi mest til det som skjer der og da rundt scenen. Nå vet vi at mange gjør en svært viktig jobb for å dra i land et slikt kjempearrangement, sier Jorg Aalbu.