KONGSVOLL: Førstkommende mandag, tirsdag og onsdag møtes ledende europeiske vitenskapsfolk på Kongsvold Fjeldstue der de i regi av Bern-konvensjonen skal diskutere spørsmål knyttet til natur og miljø. Målet er å formulere en strategi som politikere og andre kan bygge videre på. Det er Direktoratet for naturforvaltning og Vitenskapsmuseet NTNU som står for den praktiske gjennomføringen av konferansen.

Vert Knut Nyhus sier at Kongsvold Fjeldstue har etablert seg som et populært kurs- og konferansested.