FOR SENT: Brannsjef Arne Meland kan fortelle om flere ulykker der han har savnet politiets tilstedeværelse på et tidligere tidspunkt en hva dagens vaktordning kan medføre.

RENNEBU: Mellom 60 og 70 prosent av alle utrykningene i Rennebu Brannvesen, skjer til trafikkulykker. Langt ifra alle hendelser skjer i kontortiden, og med et så stort vaktdistrikt som politiet har, har Meland opplevd at det har gått henimot halvannen time før politi har ankommet ulykkesstedet.

– Først kommer ambulansen, så kommer vi og så kommer politiet en eller annen gang. Det kan være ganske frustrerende å ikke vite når de kommer, eller til og med om de kommer, sier han.

Informasjon går tapt

Det finnes mange eksempler på situasjoner der han mener at politiet burde ha rykket ut, men at det ikke har skjedd.

– Ei natt skjedde en utforkjøring med en trailer. Sjåføren ble sendt til St. Olavs hospital med krage, men politiet valgte å møte sjåføren på sykehuset i stedet for å dra ut på ulykkesstedet. Jeg mener at politiet må være på stedet for å få et godt og riktig bilde av det som har skjedd. Vi setter oss ikke inn i det som har hendelsesforløpet å gjøre, og vi kan ingenting foreta oss, selv om andre bilister eksempelvis forteller om stygge forbikjøringer forut for en ulykke, sier brannsjefen.

Bedt om å vitne

I fjor vinter opplevde han å bli oppringt av et dansk forsikringsselskap som ønsket at han skulle avgi vitneforklaring om hvem som var skyld i en kollisjon mellom et dansk og et norsk vogntog vinteren før. Det sto påstand mot påstand mellom de involverte sjåførene. Meland kunne ikke annet enn å henvise til politiet som altså ikke hadde vært på stedet.

– Det er ikke vår jobb å ta opp vitneforklaringer på ulykkesstedet, sier Arne Meland.

Les mer om denne saken i Opdalingens papirutgave torsdag.