STAVANGER: Sveinung Svebestader ikke i tvil. Det er ikke økonomi i et rent småfeslakteri og alle forsøk på å etablere et slikt slakteri er dømt til å mislykkes.

– Selv om vi opererer med et konsernregnskap, kan vi gå inn i hvert enkelt anlegg og se på resultatene for dette ene anlegget. Med unntak av noen få år har Oppdalsanlegget alltid gått med underskudd. Det er ikke mulig å få overskudd i et slakteri som har så kort sesong som et småfeslakteri, sier Sveinung Svebestad.

Et stort fellesslakteri som det planlagte i Malvik, vil kunne driftes effektivt og lønnsomt. Det vil i neste omgang bety bedre pris til produsentene.

– Men jeg kan ha tro på en foredlingsbedrift i Oppdal som satser på lokale spesialiteter. En slik bedrift kan ha sjanser i markedet. I Malvik skal vi slakte oppdalslam og sende slaktene tilbake til videreforedling i Oppdal. Jeg synes oppdalingene heller skal bruke tid og krefter på å se nærmere på en slik løsning enn å planlegge et lokalt småfeslakteri, Sveinung Svebestad.

Den beste måten å sikre småfemiljøet i Oppdal er å sørge for økonomien. Et nytt storslakteri i Malvik vil bidra til det.

– Et nytt småfeslakteri i Oppdal vil virke i motsatt retning og på sikt være en trussel mot hele småfemiljøet, sier Sveinung Svebestad.