Den gamle loven fra 1894 om sams normaltid ble fra 1. januar 2008 innlemmet i den nye loven om målenheter, måling og normaltid. Samtidig ble forskrift om sommertid overført fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. Derfor er det nærings- og handelsministeren som heretter skal minne oss på at det er på tide å stille klokka.

I dag er det en selvfølge for de fleste av oss at klokka skal stilles én time fram når våren kommer slik at kveldene blir lysere, og dagene virker litt lengre. Men det har ikke alltid vært slik.

Ideen om sommertid ble faktisk lansert av Benjamin Franklin allerede i 1784, men det skulle gå mer enn 100 år før forslaget fikk gjennomslag. I 1916 ble sommertiden innført i en rekke europeiske land. Først ute var Tyskland og Østerrike som stilte klokkene fram den 30. april 1916 klokka 23.00. Her hjemme ble sommertiden innført samme år, men det skjedde først 22. mai. Siden har tidspunktet for å stille klokka endret seg både når det gjelder dato og klokkeslett. I Europa stilles nå klokkene én time fram den siste søndagen i mars klokka 02.00. Unntaket er Island som ikke har innført sommertid. I USA stilles klokka andre søndag i mars, altså to uker før Europa.