OPPDAL: Selv om Tusenårsmynten har en pålydende verdi på 100 kroner er den nå verdsatt til 2800 kroner.

Over 20.000 nordmenn har så langt avgitt sin stemme i den historiske kåringen av tidenes norske mynt. Fra over tusen år med norsk mynthistorie har den norske befolkningen stemt fram sine favoritter blant 9 utvalgte kandidater. 3 mynter står nå igjen og skal kjempe om å bli hele Norges nasjonalmynt. I tillegg til å legge igjen en historisk stemme, har alle som deltar i kåringen mulighet til å vinne et kilo rent gull.

Samlerhuset, som står bak kåringen av tidenes norske mynt, melder om bred oppslutning om valget landet over. Til tross for geografisk variasjon i stemmegivningen, skiller 3 av myntkandidatene seg ut som svært populære hos det norske folk. Disse favorittene presenteres nå i en egen finalerunde, hvor det kjempes om den gjeve tittelen Norges nasjonalmynt.

Finalistene

· 5 speciedaler, 20 kroner (år 1872-1905): Den første norske gullmynt med kronevalør og del av den dramatiske gulltransporten april-dagene 1940

· 2 kroner (år 1905-1957): Den ”norskeste” av alle norske mynter og et symbol på det uavhengige Norge

· Tusenårsmynten 100 kroner (år 1999): Mest etterspurte minnemynt gjennom tidene

Svein H. Gullbekk, myntentusiast og medlem av juryen, mener det er 3 verdige kandidater vi står igjen med i finalen.

«2-kronen representerer den norskeste av alle norske mynter, og symboliserer det uavhengige Norge. Dette var mynten hvor vi kvittet oss med svenskene for godt! 20-kroningen viser overgangen fra det gamle daler- og skillingssystemet til det moderne myntvesenet basert på gullstandarden, mens Tusenårsmynten regnes som minnemynten over alle norske minnemynter. Selv mener jeg denne er en av tidenes vakreste mynter, og mange er nok enige med meg i det. Hele 250.000 nordmenn ønsket å sikre seg Tusenårsmynten i forbindelse med Millennium ,”» sier Gullbekk.

Kåringen har engasjert mange, og over 20.000 nordmenn har avgitt sin stemme. Gullbekk mener valgtallene så langt er interessante – og til dels forbausende.

– Det er interessant å se at de yngste myntene er så mye mer populære enn de eldste. Vi legger vanligvis vekt på å formidle eldre tiders mynthistorie, men dette viser at vi kanskje bør justere fokus. Muligheten til å relatere seg til den historiske epoken myntene tilhører, spiller nok større rolle for folk flest enn forventet, sier Gullbekk.

Myntenes popularitet fordelt på stemmegivernes geografiske tilknytning viser seg imidlertid ikke å være så spredt som først forventet.

”Den geografiske fordelingen på stemmene synes jevn, selv om jeg kanskje hadde trodd at trøndere ville stemme mer på sine mynter, og bergenserne på sine. Hvor er den lokale rivaliseringen? Samtidig hadde jeg nok forventet at den eneste gullmynten blant kandidatene, 20-kroningen, ville ligge på topp i Møre og Romsdal, men de har tydeligvis stemt med hjertet og ikke lommeboka denne gangen, ” uttaler jurymedlem Torkjell Berulfsen.

Gullfeber

En heldig og tilfeldig deltaker som avgir sin stemme på www.tidenesmynt.no vinner et kilo rent gull. Med tanke på dagens urolige marked er dette en gylden mulighet, bokstavelig talt, i følge Ole Bjørn Fausa, grunnlegger av Samlerhuset.

«Med dagens uro i verdens finansmarkeder er det duket for et sterkt comeback for gull og andre edle metaller. Vi har den siste tiden sett en økning i interessen for gull, naturlig nok i kombinasjon med økte gullpriser. Den heldige stemmegiveren som vinner et kilo gull har dermed sikret seg et høyaktuelt investeringsobjekt. Gull bare øker i verdi, til tross for turbulens i andre markeder», sier Fausa.

Stemmegivning

For å være med og stemme frem Norges nasjonalmynt blant de tre finalistene, gå inn på www.tidenesmynt.no