GRØNMYR: Men de var neppe inspirert av Bjørgen og Bøkko, de 13 unge som torsdag møttes til sesongens første Babygym på Grønmyr barnehage.

De startet rolig. De aller yngste sov søtt i vognene sine langs veggene. De litt større krøp omkring på gulvet. De enda litt større, mødrene, hadde tatt på seg trenerrollen og overvåkte sine håpefulle med særlig blikk på tyngdeoverføring og fraspark. Noe som kanskje var nødvendig. Flere falt på rompa straks de forsøkte å reise seg. Andre gled på den glatte parketten etter noen skritt.

Initiativtaker Marit Skreen arbeider selv på barnehagen, men har for tiden mammapermisjon.

– Babygymen som tiltak retter seg mot mødre som har mammapermisjon. Her skal vi møtes med våre små. Dette er ment som et sosialt tiltak. Jeg er strålende fornøyd med oppmøtet denne første dagen. Tretten unger i aldrene 0 - 1 år og tretten mødre. På slutten av dagen skal vi avtale et nytt møte. Håpet er å få til babygym en gang i måneden, sier Marit.

Hun presiserer at her er det ingen møteplikt, og de som ikke var tilstede første gangen, er hjertelig velkommen neste gang - og gangene deretter.

Oddveig Nordbø ble svært glad da hun hørte om tilbudet. Et strålende tilbud hun garantert vil benytte seg av i tiden framover. Også datter Kristin (11 mnd.) ga uttrykk for tilfredshet. Hun krabbet omkring på gulvet, fant leker som var satt fram og så med undring på alle de andre jevnaldringene som var der.

– Vi har ikke noe bestemt program. Vi skal åpne med ei sangstund, deretter blir det fri leik, før vi mødrer avslutter med kaffe og vafler, sier Marit Skreen.