OPPDAL: Mange har ringt Opdalingen og klaget over sikten der Vikaveien kommer inn på E6 i Oppdal sentrum. Vårt bilde viser at sikten er begrenset for trafikkanter som kommer Vikaveien og som skal inn på E6. Litt «frisering» på furutreet ville sannsynligvis ha bedret sikten for trafikkantene.