I etterkant av onsdagens formannskapsmøte orienterte enhetsleder for plan- og forvaltning Ane Hoel om status på søksmålet fra eierne av leilighetene i det første byggetrinnet i Nyvoldbygget.

Eierne viser til at det andre byggetrinnet er satt opp nærmere eiendomsgrensen enn fire meter, og at de verken har fått nabovarsel eller har gitt samtykke til dette.

Ordfører Kirsti Welander bekrefter søksmålet til Opdalingen, og at kommuneadvokaten har sendt et tilsvar til tingretten.

Welander forteller at saksøkerne hevder at det er gjort en saksbehandlingsfeil ved de ikke fikk nabovarsel.

- Det er jo mulig at de har rett i at det skulle vært sent nabovarsel til hver seksjon, sier Welander.

- Det er nok ikke opplagt det heller, sier Hoel i en kommentar til Opdalingen.

- Hvis en er etterpåklok kan man kanskje si det, men det var en litt spesiell situasjon da bygget ble satt opp.

- I utgangspunktet lå begge byggene på samme eiendom tilhørende Ivar Nyvold, og da rammetillatelse ble gitt før Marion Eiendom overtok andre byggetrinn i prosjektet forelå det samtykke fra Ivar Nyvold.

Opdalingen har etterspurt stevning og tilsvar, men får opplyst at de har kommet til at dokumentene er unntatt offentlighet.

- Vi får se hva som skjer framover, sier Hoel, som forteller at kommuneadvokaten har etterspurt flere bevis og dokumenter fra advokaten til saksøkerne.