OPPDAL: Rådmannen er blitt beskyldt for å beskytte sine egne. Nå lar han en sliten toppleder få en annen topplederstilling i kommunen.

– Ingrid Lien har bedt om, og fått innvilget permisjon ut kalenderåret. Hun er sliten og trenger andre arbeidsoppgaver, sier rådmann Dagfinn Skjølsvold.

Lien erstattes av avdelingsleder Håvard Melhus.

Stillingen Lien går inn i, er et resultat av at stillingen som personal og organisasjonssjef er gjort om, etter at Turi Teksum gikk fra den stillingen til å bli enhetsleder på sykehjemmet. Personaldelen er det Magni Øveraas som sitter med, mens organisasjonssjefsstillingen har stått ledig siden omstruktureringen i høst.

Dårlig økonomi

Stillingen er ikke blitt utlyst på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

– Vil den bli lyst ut?

– Alle faste stillinger lyses ut. Det er hovedregelen. Nå har vi avventet litt, imidlertid er det en viktig stilling for kommunen.

– Nå ligger det for tiden en sak hos sivilombudsmannen der rådmannen beskyldes for å ha ansatt en av sine egne i en lederstilling uten at de andre søkerne ble vurdert. Denne saken ligner litt på den?

– I den saken var det ingen kvalifiserte søkere.

Plikter å hjelpe

– Man kan si at rådmannen tar vare på sine egne?

– Det er nettopp det rådmannen gjør. Her har man en leder som i en periode har att store belastninger og er blitt sliten. Rådmannen kunne sagt at hun må klare seg selv, og støtt henne ut. Men en arbeidsgiver plikter å hjelpe til, også når det er vanskelig.

– Og da har man lov til å bytte rundt på stillinger?

– Arbeidsmiljøloven er klar på dette punktet. Ansatte som av forskjellige årsaker har behov for andre arbeidsoppgaver, har fortrinnsrett foran andre. Saken er gjennomdrøftet med fagforeningene. Det er dessuten vanlig at folk får slike muligheter i kommunen. Vi kan ikke gjøre forskjell.

– Har du holdt av denne organisasjonslederstillingen til Ingrid Lien, siden du visste at det var uro ved ungdomsskolen?

– Nei det har jeg ikke. Stillingen har vært ledig siden 1.september, mens uroen startet senere i høst en gang.

- Dere lyser ikke ut stillingen som vikar, heller?

– Foreløpig rykker avdelingsleder Håvard Melhus opp som fungerende rektor. Et

vikariat vil imidlertid bli lyst ut til neste skoleår.

– Hva er intensjonen framover?

– Planen min er at Lien får en pustepause, med viktige arbeidsoppgaver for kommunen. Det er også planen at hun skal tilbake som skoleleder på ungdomsskolen. Hun er en drivende dyktig rektor, og hun har vært en sterk utviklingskraft for oppdalsskolen og har fått til veldig mye.