siv.storlokken@opdalingen.no

906 44 745

SPÆLA: Søndag formiddag slo ørna til mot ett av lammene til Rolf Sverre Holum rett utenfor fjøset på Bjørkåsen i Spæla.

– Vi så det ikke selv, men noen kjørte forbi og så ørna, forteller Holum.

Tilbake lå bare rester; beingrind og skinnfell. Resten hadde ørna og etterpå kråker spist seg mette på.

Dermed blir det også vanskelig å få dokumentert at det var rovdyr som slo til. Siden dyret ble tatt på innmark vil det heller ikke inngå i de skjønnsmessige vurderingene på tampen av beitesesongen.

I det hele tatt er dokumentasjon bøndenes store utfordring når det gjelder rovdyr.

– Urettferdig system, mener Holum, og utdyper:

– Det er rart at det er vi som må bevise at det er rovdyr som har tatt dyrene våre, og ikke myndighetene som må bevise at det ikke er det.

Han konstaterer at det er prisen de må betale når storsamfunnet vil ha rovdyrene, men:

– Vi skal jo være med på å bære kostnadene, men noen ganger føles det som om vi bidrar vel mye.

Ringvirkninger

For hvert dyr som forsvinner gjøres det et innhugg i bondens lommebok. Selv når det slår inn full erstatning, dekker ikke det opp for det det har kostet å fôre opp mora igjennom vinteren og de dyrene man ikke får satt på lammet.

– Ringvirkningene blir større enn det ene lammet, påpeker Holum.

I Oppdal finnes det både konge- og havørn, men tradisjonelt er kongeørna den som slår mens havørna forsyner seg etterpå.

Holum har ikke tidligere bevis for at ørna har tatt hans dyr.

– Men den har nok tatt små lam før. Det er mye ørn å se i lufta her.

I år har han 130 tekser som skal lamme. Ennå er ikke alle ferdige. Først om flere måneder er fasiten på årets tap klar.

– Frykter du at dette nå er starten på en ny skrekksesong?

– Det vet jeg ikke. Det som skjer her har ingen relevans for resten av sesongen, når dyrene går på setra.

Ørna får mer oppmerksomhet

I fjor ble tre lam dokumentert tatt av kongeørn, og to antatt tatt av dem. Det var en nedgang fra 2010, da ørna slo til 12 ganger. Det skjedde stort sett over hele bygda. Også i Spæla har ørna vært tidligere, både på inn- og utmark, forteller landbrukssjef Gro Aalbu.

Det er imidlertid lite tvil om at det er mørketall.

– Man må være til stede når det skjer, for kadaverne forsvinner fort, sier Aalbu.

Tidligere har man trodd at ørna slår til hovedsakelig om våren. I fjor ble det ifølge Aalbu funnet rester av lam antatt tatt av ørn så sent som under sankinga i begynnelsen av september.

– Og da begynner de å bli store, en 40-50 kilo.

Ørna får fra og med i år ny status i rovviltarbeidet. Mens den tidligere har vært antatt å gjøre skade på såpass få dyr har den ikke vært med i bakgrunnsarbeidene til Statens naturoppsyn. Nå ser man at tapene øker, og den sidestilles med jerv, bjørn, gaupe og ulv.

Bygger nytt

Selv med denne starten på årets sesong og bjørnen som tok fem voksne sauer for et par år siden friskt i minne mister ikke Holum bondehåpet:

I sommer er planen å bygge et nytt, moderne fjøs på gården.