- Servitører er spesielt vanskelige å få tak i

foto