Oppdal: Dersom været spiller på lag, så ta en titt opp på himmelen – det er over 46 år til neste slike formørkelse i Norge.

I Oppdal og Rennebu vil formørkelsen være dypest kl. 10:56:56, men den vil vare i over to timer. I norsk tid starter den klokken 09:51:20, er dypest kl. 10:56:56 og slutter 12:04:08.

Veldig spennende

Denne solformørkelse er veldig spennende, mener Trond Erik Hillestad, som er astronom og redaktør for nettsiden Norsk Astronomisk Selskap.

- Vi kan oppleve en sjeldent stor solformørkelse. Hvert år kan det opptre maksimalt fem og minimalt to solformørkelser sett fra jordoverflaten. Solformørkelsene kan være totale langs en liten stripe av jordoverflaten, typisk rundt 200 km bred, det vil si at hele solskiven dekkes av månen, sier Trond Erik Hillestad.

Utenfor totalsonen kan vi oppleve solformørkelsen som partiell, det vil si at bare en del av solskiven dekkes. Det er svært sjeldent å kunne se en total solformørkelse fra jorden. Den siste på fastlands-Norge var for eksempel i 1954. Sett fra en mindre region, for eksempel Norden, går det ofte flere år mellom hver partielle solformørkelse.

Dype partielle solformørkelser er enda sjeldnere, for eksempel der rundt 90 prosent av solskiven dekkes av månen, men Norge har faktisk hatt uvanlig mange i en periode, blant annet i 1999, 2003, 2008, 2011 og nå 2015.

46 år til neste totale solformørkelse

- En total solformørkelse er alltid spennende, og jeg har kun opplevd det en gang i Tyrkia i 2006. Jeg skal dessverre ikke selv til Svalbard for anledningen, sier overingeniør ved seksjon for klientdrift i Universtetet i Tromsø Norges Arktiske universitetet Per Ivar Emanuelsen.

Han understreker at det er 46 år til neste totale solformørkelse finner sted over norsk territorium, men det er ganske ofte delvis solformørkelser som kan observeres fra Norge.

- Fra Fastlands-Norge er det kun delvis formørkelse som kan observeres den 20. mars 2015, dersom været er på vår side, sier Per Ivar Emanuelsen.

I denne linken fra NASA er banen der den totale solformørkelsen skjer. Du må være innenfor de blå linjene for å oppleve helheten.

- Jo nærmere du er til den røde midtlinjen, jo lengre varighet av totaliteten vil være, understreker Per Ivar Emanuelsen.

1-2 ganger hvert år

- Det er en solformørkelse 1-2 ganger hvert år, og en total solformørkelse med 1-2 års mellomrom. Sist det var solformørkelse i Tromsø, var i 2011. Det spesielle med formørkelsen i 2011, var at den var ved midnatt. Solformørkelsen i år er spesiell fordi den er så stor på fastlandet og total på Svalbard og Færøyene, forklarer pedagogisk leder ved Nordnorsk vitensenter Anne Bruvold.

Hun er fysiker med hovedfag i astrofysikk. Siden Nord-norsk vitensenter disponerer landets første og største publikumsplanetarium, er en del av hennes jobb å formidle kunnskap om verdensrommet, mest til skoleklasser men også til andre.

- I november 2013 var det best å være i Afrika, siden skyggen av månen passerte der, sier hun.

- For å observere formørkelsen, er det best å bruke spesielle solformørkelsesbriller eller teleskop med solfilter. Har man ingen av delene vil en papplate med hull kunne fungere som nålehullskamera. Lysflekken du ser når sollyset slipper gjennom hullet gir et bilde av hvordan sola ser ut. Ikke se direkte på sola under formørkelsen, legg til Anne Bruvold.

I utgangspunktet kunne det vært solformørkelse hver gang det er fullmåne. Men siden månebanen heller annerledes i forhold til jordas bane rundt sola, får vi solformørkelse kun når det er fullmåne i nærheten av når månen krysser jordas baneplan. Dette skjer ca to ganger per år.

For å få en total solformørkelse, må månen være full i det den krysser baneplanet til jorda. Og, månen må være nær nok jorda til at den dekker hele solskiva.

- Over en periode på tre år, vil det være to totale formørkelser, men på ulike steder på jorda. For at formørkelsen skal være synlig i Europa, må skyggen treffe Europa, forteller hun.

Et fenomen

- Solformørkelser har i grunnen utspilt sin rolle i astronomisk sammenheng. Tidligere ble formørkelser til å blant annet bekrefte at store masser (som sola) krummer rommet og dermed bøyer lys. Solformørkelser var også viktige for å studere koronaen, som er de ytre delene av solas atmosfære. Med romsonder som observerer sola kontinuerlig med ulike instrumenter og ser på ulike deler av sola, har solformørkelser mistet vitenskapelig interesse, forklarer Anne Bruvold.

Den store interessen som er for totale solformørkelser, kommer først og fremst av det spesielle fenomenet en total solformørkelse er.

- Jeg har hittil vært tilstede under tre totale solfomørkelse som alle tre var ulike. En Tyrkia i 2006 var helt skyfri med vid horisont hvor vi kunne se måneskyggen nærme seg inn fra havet. Den andre i Kina i 2009 var spennende siden skyene hele tiden lekte rundt sola og vi ikke visste om sola ville være synlig under formørkelsen (det var den), sier Bruvold.

- Den tredje i Australia 2012 ble dobbel: først var sola dekket av månen, så var begge dekket av en standhaftig sky. Tiden vil vise hvordan det blir på Svalbard.

- Siden den skjer på Svalbard og det er dagsnordlys på Svalbard, er det en teoretisk mulighet for å kunne se nordlys under formørkelsen. Jeg er skeptisk siden dagsnordlyset er svakt og det ikke blir helt bekmørkt under formørkelsen. Men, nå har jeg ikke sett dagsnordlys og vet ikke hvor sterkt det er. Kanskje det er mulig å se det, forteller Anne Bruvold.

Amatørastronomer og befolkningen for øvrig vil nok følge med. Det kommer til å være stor aktivitet med base i vitensenteret i Tromsø, men planene der er ikke helt fastlagte ennå.

"Once-in-a-lifetime" hendelser

Det er en total solformørkelse gang i gjennomsnitt hver 18. måned, det skjer et eller annet sted på jorden

- I ett sted kan en total solformørkelse bare sett en gang i gjennomsnitt hvert 360 år eller så. Dette er grunnen til at de er kjent som "once-in-a-lifetime" hendelser. Hvis du reiser, kan du se en solformørkelse hvert år eller to. Det er andre totale solformørkelser før 2026, men de vil ikke være synlig fra Nord-Europa eller Russland. Banen av totaliteten vil gjøre landgang over hele Spania, Island og Grønland, og en stor del av Europa vil igjen se en delvis solformørkelse. Den siste totale solformørkelsen på Færøyene var i 1954, og noen eldre mennesker på øyene huske denne formørkelsen, sier Tórstein Christiansen som er koordinator på Færøyenes nettside www.solareclipse.fo.

Flere undersøkelser

For publikum er det mye mer fascinerende å oppleve en total solformørkelse enn en partiell. For forskere er det mulig å gjøre mange flere undersøkelser under en total formørkelse. Fordi totalitetssonen er ganske nær Norge, vil formørkelsen oppleves som partiell og veldig "dyp", sett fra fastlands-Norge.

- Beste plass er derfor i teorien ute i Nord-Atlanteren og på Færøyene og Svalbard. Dessverre befinner mye av "stien" seg i områder som er vanskelig tilgjengelige og som dessuten har mye dårlig vær. Sånn er det bare - vi må bare gjøre det beste ut av det og håpe på godt vær, sier Trond Erik Hillestad.

8000 turister til Færøyene

Poenget med størst varighet for formørkelsen på 20 mars 2015 vil være nord utenfor Færøyene, med en varighet på 2 minutter og 46 sekunder. Opplevelsen av totaliteten i Færøyene vil være den samme, men bare med en lavere varighet, 2 minutter 2 sekunder i Torshavn.

- Totalt regner vi med ca 8000 mennesker til å komme til Færøyene for obsevere den totale solformørkelsen. En stor del vil være på cruiseskip nord for øyene på dagen av formørkelsen, men de vil besøke øyene i dagene før og etter 20 mars. Sammen med disse besøkende solformørkelsen vil bli sett av de 50.000 innbyggerne på Færøyene og 250.000 sauer, sier Tórstein Christiansen som er koordinator på nettside www.solareclipse.fo.

Verktøy for å observere

- Du kan bruk såkalte solformørkelsesbriller, alternativt sveiseglass av styrke 12-16 (gjerne 13-14). Det finnes mange flere verktøy å observere formørkelsen, som CD-skiver, sotet glass, aluminiumsfolie, solbriller. Problemet er at alle er uforutsigelige. De kan stoppe mye av det synlige lyset, men slippe gjennom ultrafiolett eller infrarødt, dermed skades øyet likevel, forteller Trond Erik Hillestad fra Norsk Astronomisk Selskap.

Som alternativ det kan brukes en såkalt prismekikkert. Dekk det ene objektivet fullstendig med en bit kartong eller papp. Teip det godt fast. Dekk det andre objektivet med en bit kartong som du klipper et sirkulært hull i 15-25 mm stort. Sikt kikkerten mot sola og la solbildet falle på hvitt papir, men husk: se aldri på sola gjennom kikkerten!

- De fleste amatørastronomer og forskere har teleskoper med spesielle solfiltere som egner seg for solobservasjon. Enkelte billige teleskop selges med små solfiltere som plasseres nær det såkalte okularet, altså nær øyet. Slike solfiltere kan sprekke på grunn av varmen fra sollyset, og dermed skade øynene, dessuten kan selve teleskopet bli skadet. Det er mye bedre å kjøpe et større solfilter, som monteres foran objektivet på teleskopet, legg til Trond Erik Hillestad.

Fantastisk opplevelse på Nordpolen

På slutten av sin vei vil skyggen av månen stige opp fra jordoverflaten til verdensrommet på Nordpolen.

- Jeg tror dette mest er interessant fordi det er eksotisk. Det er både nær vårjevndøgn, på Nordpolen, og formørkelsen avsluttes ved at måneskyggen forsvinner opp i atmosfære. Det siste har likhetstrekk med at en annen totalformørkelse slutter akkurat ved solnedgang. Det vil være en helt fantastisk opplevelse å se sola gli parallelt langs horisonten, mens månen glir sakte over solskiven, understreker Trond Erik Hillestad.

Tvert imot vil det nok være vanskeligere å foreta seriøse observasjoner fra Nordpolen, fordi Sola står så lavt over horisonten.

Observasjon på Svalbard

For amatørastronomer er solformørkelser interessante fordi det er en fantastisk naturopplevelse.

- Jeg har selv opplevd to totale, én i overskyet og én i klart vær, og en ringformet solformørkelse. Det er utrolig flotte opplevelser, særlig sett med øynene. Det er også spennende å fotografere, legg til Trond Erik Hillestad.

Totale formørkelser er helt forskjellige fra partielle, derfor er det ikke merkelig at noen amatørastronomer reiser til fjerne verdensdeler for å oppleve dem.

- Forskere ønsker å gjøre noe observasjon på Svalbard i løpet av solformørkelse. Det utføres vitenskapelig forskning under totale formørkelser. Det finnes en infrastruktur på Svalbard, med nordlysoobservatorium, geodetisk observatorium, radioantenner for nedlesning fra satellitt, flere radarer og så videre. Noe av dette kan brukes til sol-observasjon, sier seniorrådgiver ved Norsk Romsenter Pål Brekke.

- Dette er første totale solformørkelse på norsk jord siden 1954 hvis vi ser bort fra 2008-formørkelsen, som bare var synlig fra deler av den ubebodde Kvitøya nordøst for Svalbards hovedøyer, legges til Pål Brekke.

Han sier også at en rekke forskere fra hele verden kommer til Svalbard for å observere solformørkelse.

- Mange skal sette opp instrumenter på Kjell Henriksen nordlysobservatoriet og det gamle nordlysobservatoriet i Adventsdalen. En del av KHOs instrumenter skal også brukes, forteller Brekke.

Det er mulig også at Norsk Astronomisk Selskap

- Jeg vet at dette er blitt diskutert, men det er ikke avgjort ennå. Mange av de aktive amatørastronomene reiser jo til Svalbard, så det er ikke sikkert at vi har nok mannskap, sier Trond Erik Hillestad.