I en statusrapport for Midtbygda skole som skal opp i formannskapet kommende torsdag, kommer det frem at framdrift og utvikling i prosjektet har gått etter planene og slik det ser ut på nåværende tidspunkt ligger prosjektet godt an.

Oppdal kommune har vedtatt å oppgradere grendeskolene Midtbygda og Drivdalen. På Midtbygda skole skal den gamle delen av skolen rives og det skal bygges opp en ny del.

På Midtbygda har de revet den game delen av skolen, mens bygget fra 1997 blir stående. Vegger har også kommet opp, og skolen begynner å ta form.

På anleggsområdet er det meste av infrastruktur i grunn etablert, råbygget har tatt form og vinduer er montert. Noe arbeider gjenstår for å få tett bygg, men dette gjennomføres innen kort tid. Dekker er støpt, varme i gulv er etablert i begge etasjer og romdeling pågår. Brukergruppe har vært på befaring i bygget en gang etter at tak ble montert og tilbakemeldingene så langt er positive. Brukergruppen har også vært involvert i plasseringer av tekniske løsninger som beskrevet i konkurransedokumentene, står det i statusrapporten for høsten 2015.

Videre foregår det nå utarbeidelse av anbudsdokumenter for inventar og det forventes at dette lyses ut innen kort tid. Prosjektledelsen vil også berømme Midtbygda barnehage for å være så smidige og løsningsorienterte i byggeprosjektet. Det å skulle drive en barnehage i et byggeområde kan medføre diverse utfordringer, noe som barnehagen har tatt på strak arm.Om alt går etter pla­nen, skal sko­len stå fer­dig til års­skif­tet 2016. Da er det plan­lagt at ele­ve­ne skal star­te på nye Midtbygda sko­le på ny­å­ret.