OVE KARLSVIK

Avisa Vigga forteller at de tre kommunene har sendt brev til miljøvernministeren og bedt om et slik møte, uten at Bjørnøy har svart på henvendelsen. Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen (Ap), Oppland har imidlertid tatt kontakt med Bjørnøy og ordnet med et møte.

Til Vigga sier Rudihagen at han er enig med ordførerne som har bedt om møtet med Bjørnøy. – Dette er en sak der storsamfunnet viser en ovenfra og ned-holdning. Det store engasjementet lokalt gjør inntrykk. Jeg tror heller ikke bygdefolket vil ødelegge fjellet, sier stortingsrepresentant Torstein Rudihagen, som også vil også delta på møtet med Bjørnøy.

Dovre-ordfører Erland Løkken bekrefter at det ikke har kommet svar på henvendelsen til miljøvernministeren.

Fylkesmannen

en motpart

– I denne saken er det overhodet ikke tatt hensyn til lokale ønsker. Fylkesmannen har heller ikke vært noen samarbeidspartner for oss, snarere en motpart, sier Løkken om fylkesmann Kristin Hille Vallas rolle i denne saken.

Løkken viser til kommunedelplanen for tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt der Dovre kommune gikk inn for å opprettholde Snøheimveien. I dokumentet som fylkesmannen utarbeidet om tilbakeføringen er ingen av de lokale ønskene tatt med, sier Løkken.

Magnet

Gjennom selskapet Snøhetta Utvikling har kommunene Oppdal, Folldal og Dovre gått sammen for å skape arbeidsplasser i området. I brevet til miljøvernminister Helen Bjørnøy peker de på at Snøhetta-massivet alltid vil være en magnet for friluftsfolket. Derfor er det viktig at ferdselen inn til Snøheim skjer på en forsvarlig måte.

Kommunene uttaler i brevet at det er foreslått gode løsninger for dette gjennom arbeidet med kommunedelplanen for tilbakeføring av skytefeltet.

Det pekes også på at stortingspolitikerne for det rød-grønne samarbeidet, sammen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, høsten 2005 uttalte at de ville følge lokale ønsker ved tilbakeføringen av skytefeltet. Kommunene oppfattet det som om at Snøheimveien skulle bestå.