.OPPDAL: – Ingen har klart flere sit-ups enn mine 9975. Jeg har lyst til å forbedre rekorden min og har satt skjærtorsdag, 5. april, som ny dato. Jeg er imidlertid avhengig av en sponsor, og må få det raskt avklart om det skal være mulig. For å være godt nok forberedt må jeg starte treningen i nærmeste framtid, sier Bård Botten.Målsettingen ved et nytt forsøk er mellom 10.000 og 11.000 sit-ups på en time.– Det bør være mulig, sier Bård, som vil følge samme forberedelser som forrige gang.