OPPDAL: Den nye redaktøren som er 49 år gammel, kommer fra stillingen som desksjef i avisa Sør-Trøndelag på Orkanger. Karlstrøm har arbeidet i lokalavis siden 1982. Over halvparten av denne tida har han vært i avisa Sør-Trøndelag. Han har dessuten arbeidet i Driva og i Søvesten. I tillegg har han gitt ut flere bøker med lokalhistorisk innhold. – Jeg er veldig glad for at jeg har fått tillit til å bli med og jobbe med Opdalingen framover. Mitt mål er at vi skal få ei best mulig avis. Det innebærer ei avis som oppdalinger og rennbygger ikke kan være foruten, sier Karlstrøm som er overbevist om at lokalavisa fortsatt vil ha livets rett. – Folk vil alltid lese om naboen sin. Det skal være slik at både barn og bestemor, ungdom og hyttefolk må finne noe å lese i avsa, sier Opdalingens nye redaktør. Det er foreløpig usikkert når Karlstrøm tiltrer i den nye stillingen. Det skjer så snart avisa Sør-Trøndelag har funnet hans etterfølger i redaksjonen på Orkanger. Les mer om avisas nye redaktør i Opdalingen torsdag.