Trondheim 2018 skal være best på kultur. Så mye bedre enn konkurrentene Oslo og Tromsø at Norges Idrettsforbund «bare må ha» Trondheim og Trøndelag som sin OL-kandidat. KJELL IVAR KNUTSEN

I går var ordførere, rådmenn og kommunale kulturledere fra Orkdalsregionen samlet på Bårdshaug på Orkanger til en kreativ dugnad som skulle bidra til å gjøre kulturdelen i OL-søknaden til den beste som noen gang er prestert.

Fra Oppdal møtte varaordfører Johan Jensen, driftskoordinator Monica Flor, kulturleder Kari Simonsen og politiker Olav Nekstad. Fra Rennebu møtte ordfører Bjørn Rogstad, enhetsleder Astrid Snildal og Olav Dombu fra servicetorget.

– Dette var en idedugnad hvor vi kom med tanker og innspill som kan brukes i kulturdelen av OL-søknaden fra Trondheim 2018. På vegne av Oppdal nevnte jeg spesielt «fjellvikingen», en jeger og fisker som vi har så mange spor etter. Videre nevnte jeg gravfeltet på Vang og selvfølgelig fjellet og nasjonalparkene og vår titusenårige historie. Oppdal er en rik musikktradisjon og et levende kulturliv. Oppdal har mye kultur å bidra med i både søknad og enda mer den dag OL eventualt kommer til bygda, sier Johan Jensen.

Han presiserer at ennå er ingenting bestemt. Men Oppdal vil være det opplagte valget for den alpine delen av OL-konkurransene. I så fall får Oppdal en deltakerlandsby med plass til 800 personer, stor tilstrømning av presse og enda større publikumstilstrømning. Det krever et kulturtilbud langt utover det Oppdal vanligvis har håndtert.

– Om seiersseremonien blir lagt til Oppdal eller til Trondheim er uvisst. Men etter hver konkurranse skal det være en blomsterseremoni, og det krever minst en times kulturprogram, sier Johan Jensen.

Enhetsleder Astrid Snildal sier at Rennebu gjerne vil presentere seg som en håndverks- og husflidskommune.

– Men jeg tror det var full enighet blant oss møtedeltakere at et eventuelt OL i Trondheim i 2018 må tilbake til de opprinnelige OL-idealene.

– OL er et gigantisk og kommersielt arrangement som har beveget seg langt fra sine opprinnelige idealer. Et slikt arrangement vil vi ikke ha, sier Astrid Snildal.

Det tror hun møtelederne Per Uddu som er kulturansvarlig i Trondheim 2018 og Tore Kiste fra fylkeskommunen fikk med seg og at OL-søknaden vil bære preg av det.