Salget av NSBbilletter kan nå fortsette ut 2007.

For Turistkontoret betyr dette at de får litt bedre tid til å omstille oss på den nye situasjonen, og skaffe seg alternative inntekstkilder. Det er også svært gledelig for de av kundene som har gitt uttrykk for at de syns det ville blitt mer tungvint å få tak i togbilletter. I sin begrunnelse for at NSB snur i denne saken, har de gitt uttrykk for at de vil imøtekomme Turistkontoret sitt ønske om å få bedre tid til en omstilling, samt å opprettholde servicen i forhold til kundene, skriver Rennebu.no.