OPPDAL: Opdalingen har presentert for forskeren bilder tatt nå ved Gjevilvatnet, av store mengder død lemen. – Når det er så store bestander av lemen som det er i år, så er det ikke uvanlig at de legger ut på massevandring, forteller han. Det er heller ikke uvanlig at lemen legger på svøm. Han er derfor ikke overrasket over at det finnes store mengder død lemen i vannkanten ved Gjevilvatnet.

Spesielt

– Det er likevel svært spesielt, forteller han.

Grunnen til at lemenene dør, er at de ikke er i stand til å ta seg over vannet i ruskevær. Det er også et svært stort vann, og lemenene er stresset.

– Det er sjelden at det er såpass kompakt.

Formålsløst

Store bestander på vandring blir stresset, kanskje på grunn av næringsmangel, eller plassmangel, og legger på mange måter ut på formålsløs vandring.

– De presses ut av områdene sine, forklarer Thingstad.

Han vil fraråde folk å drikke vann fra bekker med lav vanngjennomstrømming nå.

– Folk kan bli skikkelig syke av å drikke lemeninfisert vann.

Forskeren understreker at det ikke er noe problem så lenge man koker vannet.

Intervaller

Hvert fjerde eller femte år har det vært vanlig med en slik topp i gnagerbestanden.

– Skikkelig store lemenår har noe lenger intervall, forteller Thingstad.

Han forteller at det på 60-tallet var skikkelig store lemenår, men at det var nesten fravær av det på åttitallet.

– På 2000 tallet har vi hatt en tilnærmet «normal»situasjon, med en topp akkurat rundt tusenårskiftet, og en topp igjen nå.

– Det stemmer godt med intervallet, sier Thingstad.

Sprekker ikke

Det er vanlig at lemen rammes av sykdom når det blir så mange av dem. Da dør de i store mengder.

Men de sprekker ikke.

– De kan bli så stresset at de dør, men det kan vel noen og enhver, sier han.