OPPDAL/RENNEBU: I løpet av fjoråret ble det registrert 60 helt nye bedrifter i Oppdal kommune. Dette er tre flere nyetableringer enn det som ble registrert i 2006, en økning på pene fem prosent.

I Rennebu ble det opprettet 20 nye virksomheter, én mindre enn året i forveien.

Nedgang i Norge

Sånn sett kan vi slå fast at tendensen i Oppdal er ganske ulik den vi ser i resten av etablerer-Norge. I hele landet ble det nemlig registrert om lag 2400 færre bedrifter i fjor enn det vi så året før.

Nedgangen i Norge er på 4,7 prosent. I hele Norge ble det i fjor etablert nær 49 000 foretak. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene gjelder helt nye virksomheter (unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene). Nye overtakelser er ikke med i tabellene.

Av alle de 431 kommunene i Norge var det likevel 194 stykker som opplevde en økning i antall nyetableringer. Her finner vi altså Oppdal. Rennebu var blant de 237 kommunene som hadde stabile eller negative tall.

Flere NUF-er

Det er to selskapsformer som dominerer i Norge. Det er enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Hele ni av ti foretak er innenfor disse to formene. Av de 60 nyetableringene i Oppdal i fjor var det 24 enkeltpersonforetak og 31 aksjeselskap.

I Rennebu var tolv av de 20 nyetableringene et enkeltpersonforetak, mens tre var AS.

Imidlertid er det ingen tvil om hvilken selskapsform som har raskest økning i Norge. Det er nemlig NUF. Det står for norskregistrerte utenlandske foretak, og har en formidabel prosentvis vekst her i landet. I 2001 ble det registrert 188 NUF, mens det i fjor ble registrert 3.445 nye. Bare det siste året har økningen vært på hele 43 prosent.

– En mulig årsak til veksten kan være at norske foretak etablerer seg i utlandet med en norsk avdeling for å omgå kravene til norskregistrerte aksjeselskap, skriver SSB i en artikkel om NUF-ene.

I Oppdal ble det i fjor registrert to nye NUF. Det er ett mer enn året før, viser SSB-tallene. I Rennebu ble det ikke registrert NUF i fjor, men året før ble ett NUF meldt inn.

Sør-Trøndelag

I 2007 var en tredjedel av nyetableringene innenfor eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteytelse. 13 prosent var innenfor bygge- og anleggsvirksomhet.

I Sør-Trøndelag ble det i fjor registrert 876 nyetableringer. Dette er seks færre enn året før – en nedgang på 0,7 prosent.

Totalt finnes det nå 985 bedrifter i Oppdal kommune og 460 i Rennebu kommune.