Tirsdag hadde rådmann Birger Hellan i Rennebu sitt siste politiske møte med kommunepolitikerne. Åtte år etter at han tiltrådte stillingen som kommunens øverste administrative leder, takker han i dag av. Allerede førstkommende mandag tiltrer han rådmannsstillingen i Snillfjord.

– Det er med blandede følelser jeg nå reiser fra Rennebu. Samtidig gleder jeg meg til å ta fatt på nye oppgaver i Snillfjord, sier han.

Den vellykkede bosettingen av 84 flyktninger er kanskje den enkeltsaken Hellan sitter igjen med som en positiv opplevelse fra tiden i Rennebu. Han mener måten lokalsamfunnet har tatt imot disse, viser mye av rennbyggens sjel.

– Her har styrken i Rennebusamfunnet virkelig kommet til sin rett, der enkeltpersoner og lag- og organisasjoner har stått frem. Sterk frivillighet er viktig i lokalsamfunnet. Jeg synes også kulturskolen er et veldig pluss for Rennebu, og mener generelt at Rennebu er en god kommune å vokse opp i, sier han.

Hellan er lei seg for at han ikke har vært oftere på fotballkamper i Rennebu. Han er mektig imponert over det aktivitetsnivået og de prestasjonene lag og enkeltspillere fra den lille kommunen kan vise til, år etter år.

Kommunereformen er en av de mer krevende saker han har jobbet med som rådmann i Rennebu. Selv om folket sa nei til å slå seg sammen med Oppdal, er rådmannen fortsatt overbevist om at et tettere samarbeid på tvers av kommunegrensene er veien å gå i fremtiden.

– Selv om kommunen deles, betyr ikke dette at lokalsamfunnet svekkes. Jeg ser fortsatt nødvendigheten av at man bør få til tettere samspill med nabokommune, er hans klare mening.

Birger Hellan kommer til å savne kollegaer og det gode arbeidsmiljøet på kommunehuset i Rennebu. Samtidig går han til sin nye jobb med optimisme.

– I Snillfjord, som nå deles i tre, handler det også om å samarbeide med andre kommuner i regionen. Dette blir spennende og vil gi store muligheter, sier han, og takker journalisten høflig i hånda for samarbeidet. (jif)