Mange fastleger er frakoblet internett og vanskelige å nå, viser en stor undersøkelse fra Forbrukerrådet. Finnmark kommer dårligst ut.

– Vi er veldig skuffet. Vi syns ikke tilgjengeligheten er god nok. Det er flere som bryter fastlegeforskriften, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland. Hun viser til at fire av ti legekontorer ikke tilbyr digital timebestilling, mens mange ikke svarer raskt nok på telefon.

En oversikt over hvordan alle landets snaut 1.400 legekontorer møter sine pasienter, ligger nå på nett. Dermed kan du sjekke imøtekommenheten og tilgjengeligheten ved ditt lokale legekontor.

Fylkesvis kommer Sør-Trøndelag og Oslo best ut, mens Finnmark gjør det dårligst. Forskjellene er imidlertid store mellom kontorene i hvert fylke og kommune.

God score

Både Oppdal legesenter og Auna legesenter scorer bra på Forbrukerrådets test. I Sør-Trøndelag er det Holtålen legesenter som topper listen, men på plassen bak finner vi Oppdal legesenter med en poenscore på 65,5 poeng. Nasjonalt kommer Oppdal legesenter ut på en 45. plass.

Auna legesenter finner vi nede på en 13. plass i Sør-Trøndelag, med en score på 61,5 poeng. Nasjonalt ligger de på en 146. plass.

Rennebu legekontor scorer noe dårligere enn Oppdal og de ligger på en 57. plass i Sør-Trøndelag med en score på 31,2 poeng. Nasjonalt ligger de på en 1014. plass.

– Empatiske svar

Forbrukerrådets ansatte har gitt seg ut for å være vanlige folk på jakt etter en ny fastlege. De har ringt, sendt SMS og epost, eller brukt legekontorenes nettløsninger – dersom de fins. De har spurt etter legenes kompetanse og bedt om time.

Alt i alt er det bare 2,5 prosent av legekontorene som scorer 67 poeng eller mer og dermed får «grønt lys» fra Forbrukerrådet. Aller best ut kommer Risavika legesenter i Sola kommune, med 78 poeng.

– De som gjør det bra, svarer raskt og gir god informasjon om legene og kontoret. De er empatiske og gir svar som er relevante for pasienten. De har forbrukerbrillene på, oppsummerer Flesland, som håper andre legekontorer vil lære av dem.

Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør.

24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.

– Det er helt uakseptabelt, konkluderer Flesland.

Mangler vilje?

Hvert fjerde fastlegekontor mangler et nettsted med informasjon om adresse, åpningstider og hvem som jobber der. Slik informasjon kunne spart kontoret for flere telefonhenvendelser, påpeker Forbrukerrådet.

– Det er få grep som skal til. Jeg tror dette handler om vilje og interesse, sier Flesland.

Legekontorene gir bedre svar på telefon enn på epost, men til gjengjeld har mange telefontid kun noen timer morgen og ettermiddag.

Et eksempel Flesland trekker fram på hvordan man ikke skal behandle en potensiell pasient, er dette SMS-svaret på et spørsmål om det er mulig å få mer informasjon om legen eller en prøvetime: " Nei, det er det ikke. Du bytter lege på nett. Her er det fullt og vel så det. Ikke noe å hente her.»

79 legekontorer bruker Facebook og den tilhørende Messenger-tjenesten for å kommunisere med pasientene. Det er Flesland skeptisk til:

– Ifølge personvernforskriften er det ikke lov, slår hun fast.

Stille krav

Kommunene burde stille krav til service hos fastlegene, mener Flesland, men har ikke noe klart svar på om myndighetene burde utvikle en nettbasert løsning for timebestilling og kommunikasjon for fastleger.

– Det enkle hadde vært om det fantes en plattform som er trygg, og som alle kan bruke, sier Flesland.

Fakta om Forbrukerrådets fastlegetest

  • Forbrukerrådet har testet og rangert 1.374 legekontorer i hele Norge etter hvor gode de er på informasjon, service og digital tilgjengelighet.

  • I snitt får legekontorene 44 poeng av 100 mulige. 24 fastlegekontorer har fått bare 2 poeng.

  • 27 prosent av legekontorene har ikke nettside. Av dem som har nettside, mangler mange informasjon om fastlegene.

  • 40 prosent av kontorene gir ikke pasientene mulighet til å bestille time elektronisk.

  • 63 prosent svarer på telefon innen 2 minutter. 14 prosent hadde ikke svart etter fire minutter.

  • Forbrukerrådet har ikke undersøkt den medisinskfaglige kvaliteten ved legekontorene.

Kilde: Forbrukerrådet