Neste tirsdag arrangerer 1.-7. klasse ved Rennebu barne- og ungdomsskole aksjonsdag til inntekt for UNICEF. Dagen er et ledd i årets TV-aksjon, og går stort sett over samme lest som tidligere år.

Beate Dullum i aksjonsgruppa for dagen, kan dog fortelle om flere spennende nyheter. Blant annet blir det satt opp kaffeboder, og det settes også opp boder der det blir ulike salg og lotteri.

- I tillegg kan du betale for å få høre ungene fremføre noe etter ei liste du velger fra. Akkurat som når du putter penger på en jueboks, forteller hun til Opdalingen.

Elevene  produserer selv varer til aksjonsdagen, der noe selges og andre ting loddes ut. Det blir også flere aktiviteter i kultursalen, blant annet det forannevnte jukebokskonseptet.

Skolen har fått støtte fra flere sponsorer som har gitt penger til den såkalte UNICEF-runden. Det går ut på at elevene får penger for hver runde de løper rundt Rennebuhallen.

Her er det altså dobbel gevinst å hente, nemlig innsamling av penger til et godt formål, kombinert med fysisk aktivitet. Noe som engasjerer ungene, i følge Dullum.

- Elevene har løpt mange runder for å samle inn penger, bekrefter hun.