Oppdal: Oppdal demensforening er med i et prøveprosjekt som heter «Minnebok for demente». Prosjektet som er i samarbeid med Oppdal Helselag, går ut på å lage minnebøker for personer med demens.

Elisabeth Gulaker er en av fire personer som har fått laget en bok om livet til sin mor. Moren Dagmar Berg er sterkt dement og bor ved Oppdal helsesenter.

– Hun koser seg med boka. Ved å se gamle bilder kan hun plutselig huske små glimt av episoder, steder og personer, sier Gulaker.

Albumene er finansiert med penger fra TV-aksjonen i 2013, som ga inntektene til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demenssaken.

– Nå når jeg ser hvor glad min mor blir av dette albumet vil jeg at andre skal få den samme muligheten, sier hun.

– Leser den hver dag

Berg er kjempefornøyd med boka si, og forteller at hun er en av få som har fått laget en slik minnebok om sitt eget liv.

– Boka er kjempefin. Jeg har den i veska mi og tar den fram hver dag. Her kan jeg sitte og lese om familien min, sier Berg.

Oppdaling Liv Turid Storli har laget bøkene. Journalisten bor i Trondheim og driver firmaet «Dine spor», som lager lange livshistoriebøker og kortere minnebøker.

Storli tok kontakt med demensforeningen og foreslo at hun kunne lage bøkene.

– Folk lager ofte private bildealbum selv, men mange har ikke tid til å gjøre det. Det er utrolig meningsfullt å få hjelpe demente og pårørende, sier Storli.

Enklere å føre samtaler

Forfatteren bruker folks private bilder i bøkene. Og for å fylle på med tekst gjør hun intervju med kundene.

– Jeg syr sammen livshistorien til menneskene i en kortfattet bok med mange bilder. Poenget med boka er at den skal vekke fram gode assosiasjoner og minner, sier hun.

Boka som er slitesterk og tåler vann er ikke bare verdifull for de demente selv. Den er også til god hjelp for pårørende, besøkende og mennesker som jobber med demente pasienter.

– Hovedpoenget med boka er selvsagt at de demente skal våkne til liv. Men den fører også til at det blir lettere å føre samtaler med dem, sier Storli.