Nasjonalparken Næringshage har via Kompetanseforum Digital Synlighet gjort seg bemerket innen arbeidet med kompetanseheving på digitale verktøy for markedsføring og synliggjøring.

- Prosjektet ble gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommune presentert som «Best practice project» i EU-prosjektet Skills+ høsten 2016. Det handler om å øke den digitale kompetansen innen digitalisering i bedrifter i rurale strøk i hele Europa, sier Rønnaug Nyrnes i Nasjonalparken Næringshage til Opdalingen.

Næringshagen er plukket ut til å evaluere andre lignende prosjekt og gi tilbakemelding på hva som fungerer godt og hva som må gjøres bedre i arbeidet med kompetanseheving innen digitalisering.

- Dette gjøres gjennom at vi skal snakke med bedrifter og instanser som jobber med tema innen digitalisering i mange europeiske land. I oktober drar derfor Erik Flå og jeg til Sofia i Bulgaria. Her skal vi blant annet besøke og evaluere Sofia Tech Park, forteller Nyrnes.

Mandag kveld kom en gruppe mennesker fra Bulgaria, Finnland, Latvia og Hellas til Oppdal. De skal snakke med Nasjonalparken Næringshage og andre bedrifter i Oppdal.

- Dette gjør de både for å lære av hva vi gjør, og for å gi oss tilbakemelding på hva vi fremover kan gjøre for å imøtekomme bedriftene sine behov, sier hun.

I dag tirsdag skal de snakke med næringshagen og flere bedrifter i Oppdal. De skal blant annet besøke Vemund Ørstad som har bygget på et eldre båsfjøs for å få løsdrift i fjøset. Han har også satt inn melkerobot, skraperobot og melkeautomat til kalvene.

Onsdag går turen til Trondheim hvor de blant annet skal besøke fylkeskommunen, Innovasjon Norge og NTNU.