Mandag kveld fant Stein Aasmund Ørstad en drept sau i Skarddalen mellom Svarthaugen og Hornet - akkurat på samme sted som det for kort tid siden ble funnet åtte sauer som var drept av bjørn.

Christian Klemetsen i Statens Naturoppsyn bekrefter at det også denne gang er bjørn som har vært på ferde. Da meldingen kom mandag kveld, ble to rovviltkontakter sendt ut for å se på skadene, og de kunne konstatere at de skyldes bjørn.

I tillegg til den drepte sauen ble det funnet en sterkt skadet sau og en med små skader.

I går kveld ble det gitt fellingstillatelse på bjørnen og det ble satt i gang jakt. Det er tørt i skogen noe som gjorde søk vanskelig for hunden som ble brukt.

– Vi kan selvfølgelig ikke si noe med sikkerhet, men det er slett ikke usannsynlig at det er samme bjørn som har vært på ferde, sier Klemetsen. Etter at bjørnen slo åtte sauer på akkurat det samme området for en tid tilbake, ble det like etter funnet to drepte sauer i Sunndal. For få dager siden ble det funnet to bjørndrepte sauer på Dalsida i Lesja. Der ble også en bjørn observert og fotografert.

– Vi kan ikke se bort i fra at det er samme bjørnen som har vært på ferde. Adferden ligner på en ungbjørn i alle tre tilfeller, sier Klemetsen.